دادگاه عمومی کیفری ۲

شاکی: ا. منوچهری

متشکی عنه: م. قدرتیان

موضوع شکوائیه: ایراد جرح با چاقوی بزرگ( قمه)

وکیل:09133702380

تلفن وکیل در اصفهان

شرح گزارش:

جلسه رسیدگی در تاریخ فوق با شاکی تشکیل گردید. متهم علی رغم  ابلاغ قانونی در جلسه حضور ندارد. دادگاه خطاب به شاکی شکایت خود را بیان نمایید: شاکی معروض میدارد:« متهم به دلیل اینکه همسایه ماست و  با سرو صدا های نامتعارف به وسیله ضبط صوت موجب آزار همسایه ها میگردید به وی تذکر دادم که صدای ضبط را کم کند ولی باهم درگیر شدیم و متهم با چاقوی بزرگ که درجوراب خود داشت به من حمله کرد و دست و صورتم را زخمی نمود. اکنون نیز متواری است. تقاضای مجازات متهم و به علت جرح نیز تقاضای دیه را دارم.»

شکوائیه اولیه :

اینجانب به دونفر از افرادی که ایجاد مزاحمت در مقابل منزلم را میکردند تذکر دادم ولی آنها با سلاح سرد(قمه) با حمله صورت و گردنم را مجروح کردند و فراری شدند لذا ازمقام محترم تقاضای رسیدگی دارم.

اظهارات شهود:

« ساعت ۱۰ شب بود، صدای بلندی شنیدم از خانه بیرون آمدم مشاهد  ده کردم که بین سه نفر مشاجره اتفاق افتاده و من آنها را جدا کردم ولی یک ازآنها با چاقوی بزرگ به شاکی حمله کرد و ایشان را مجروح نمود و بعد هم فرار کرد. بنده به نیروی انتظامی خبر دادم و سریعاً شاکی را به بیمارستان منتقل نمودم.

نامه پزشکی قانونی: در اثر اصابت به جسم سخت برنده دچار ضایعات به شرح ذیل شده است: بریدگی بخیه شده(متلاحمه) خلف ساعد دست چپ، بریدگی قدام راست گردن، بریدگی بخیه شده سمت چپ چانه

قرار تأمین دردادسرا:نوع قرار متهم بازداشت موقت میباشد که به علت متواری بودن نامبرده و حتی صدور جلب سیار تاکنون موفق به دستگیری وی نشده اند.

قرار نهایی دردادسرا: م. قدرتیان متواری دائر بر جرح با عمدی با قمه به استناد ماده۶۱۴ تعزیرات و۷۰۸و۷۱۰( قسمت دیات) از قانون مجازات اسلامی مجرمیت وی محرز میباشد.

کیفرخواست: بنا به دلایل ذیل:۱٫ شکایت شاکی،۲٫ گواهی پزشکی قانونی،۳٫ اظهارات شهود،۴٫ عدم حضور متهم در دادسرا و متواری بودن وی دائر بر جرح عمدی با قمه م. مجرمیت قدرتیان محرز میباشد.

ابلاغ به متهم به علت عدم حضور به استناد ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی تحویل مادرش گردید.

رأی دادگاه:

درخصوص اتهام م. قدرتیان دائر بر ایراد جرح عمدی با چاقو (قمه) موضوع کیفرخواست از ناحیه دادسرای عمومی و شکایت شاکی ا. منوچهری ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شکایت مضمونه، گواهی پزشکی قانونی، شهادت شهود و نظر به اینکه متهم در جلسه دادگاه حاضر نگردیده است و دفاع مؤثری به عمل نیاورده بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته و مستند به مواد ۴۴۸ و ۵۵۸ و ۷۰۸ و ۷۱۰ قانون مجازات مصوب ۸۲ و تبصره ماده ۶۱۴ از بخش تعزیرات، متهم را از جنبه خصوصی  به پرداخت یک ونیم درصد دیه کامل بابت متلاحمه خلف ساعد چپ و پرداخت دو درصد دیه کامل بابت دامیه سمت چپ چانه و سه درصد دیه کامل ناحیه قدام راست گردن  و یک درصد بابت جوشگاه التیام یافته بریدگی بخیه شده سمت چپ چانه درحق مصدوم و ازلحاظ جنبه عمومی به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم مینماید. رأی صادره غیابی و ظرف ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر میباشد.

نظریه   وکیل :

با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی، با استناد به ماده ۷۰۸ قانون مجازات در قسمت دیات در بند ب و پ و جراحت وارده از نوع متلاحمه و دامیه میباشد . لذا رأی دادگاه به پرداخت دیه در حق شاکی از حیث جنبه خصوصی و با توجه به عدم گذشت وی و متواری بودن متهم منطبق بر قانون میباشد. از لحاظ جنبه عمومی نیز به استناد ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی و صلاحدید قاضی محترم، چون آلت جرح چاقو بوده و موجب جراحات وارده در متن ماده نگردیده مرتکب را با استناد به تبصره ماده فوق به یکسال حبس تعزیری محکوم نموده است. از لحاظ مدت واخواهی ، اگرچه زمان وقوع جرم قبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری بوده، لیکن جلسه رسیدگی دادگاه در زمان تصویب قانون جدید میباشد لذا با توجه به شکلی بودن قانون به استناد ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی  و ایجاد عدالت کیفری عطف به ما سبق میگرددلذا دادگاه مدت واخواهی از رأی را به استناد ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۸۲ ظرف مهلت بیست روز قرار داده است. با توجه به این قاعده رأی دادگاه صحیح و منطبق با قانون میباشد.

ضرب-و-جرح

وکیل خوب در اصفهان گروه وکلای مهر اصفهان سعی کرده تا با معرفی وکلای خوب اصفهان ،بهترین راه حل های حقوقی را برای موکلین خود پیشنهاد پیشنهاد دهد.این گروه با همکاری چند تن از بهترین وکلای شهر اصفهان به ارائه خدمات مختلف حقوقی مشغول می باشد.گروه وکلای مهر اصفهان با بهترین وکلای پایه یک دادگستری و با داشتن سابقه چندین ساله وکالت در پرونده های مختلف ومتنوع حقوقی تأسیس شده و درطی سالهای اخیر، موفق ترین نتیجه در پرونده‌های حقوقی را با آمار رضایتمندی نود درصدی موکلین بدست آورده است. مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی حضوری با وکلای پایه یک دادگستری، قبول پرونده‌های حقوقی و همراهی با موکل تا زمان صدور حکم قطعی بدون دریافت حق مشاوره مجدد ازخدمات گروه وکلای مهر اصفهان می‌باشد.گروه وکلای مهر اصفهان گروهی از بهترین وکلای متخصص اصفهان که دارای سابقه ۱۵ ساله وکالت در امور حقوقی می باشد و درطی سالهای گذشته ، موفق ترین پرونده‌های حقوقی را با آمار رضایتمندی بالا ارائه نموده است. مشاوره حقوقی آنلاین تلفنی و مشاوره حقوقی حضوری با وکلای پایه یک دادگستری، قبول پرونده‌های حقوقی با منصفانه ترین حق الوکاله ازخدمات گروه وکلای مهر اصفهان می‌باشد.گروه وکلای مهر اصفهان متشکل از گروهی از وکلای برجسته و متخصص در تمام امور حقوقی،کیفری وخانواده اعم از (وکیل طلاق، وکیل زمین، وکیل مواد مخدر، وکیل ملکی، وکیل سرمایه گذاری، وکیل ارث،وکیل تصادفات ودیه،وکیل نفقه ومهریه و . . .  ) می باشد.