پزشکی شغلی است مقدس و پزشکان محترم و دلسوز کشورمان با ادای قسم همواره پیمان تعهد و خدمت و ارائه راهکارهای درمانی به بهترین شکل به بیمارن خود می بندند. در کشور ما بسیاری از پزشکان دلسوز هستند که با تمام نیرو در صدد یافتن راهی برای درمان افراد بیمار می باشند،لیکن در این میان ممکن است بیماران با پزشکانی مواجه شوند که به دلیل عدم تبحر و قصور پزشکی سبب ورود صدمات بدنی، ضررهای جانی یا حتی منجربه فوت افراد شود. البته به طور معمول در مراکز درمانی و بیمارستانها قبل از انجام برخی از خدمات درمانی و عمل های جراحی از بیماران در فرم های مخصوص طی امضای ذیل آن رضایت جهت انجام خدمات درمانی گرفته می شود،که بسیاری از افراد فکر می کنند در صورتی که رضایت دهند وطی انجام خدمات درمانی و اعمال جراحی،تقصیر پزشک وبی مبالاتی وی منجر به ورودضرروزیان جانی به بیمار گردد راه شکایت و دریافت خسارت زیادی ودیه بسته خواهد شد، درصورتی که اینگونه نیست و حتی در صورت رضایت بیمار مطابق با ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی،اگر پزشکی طی معالجه فرد، احتیاط‌های لازم را رعایت نکندو موازین علمی و فنی و تخصصی درمانی را به کار نبرد، دارای مسئولیت کیفری خواهد بود و اعمال وی مطابق با قانون جرم محسوب می شود و دارای مجازات است.هرگاه هشهریان اصفهانی با قصور پزشکی و تخلفات پزشکان در اصفهان مواجه شوند می توانند از ارائه مشاوره های حقوقی گروه وکلای مهر اصفهان و وکلای متخصص آن جهت جبران ضرر و زیان و دریافت خسارت،طی سریعترین راه ممکن مستفیذ گردند.

جرایم-پزشکی

جرایم-پزشکی