ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی :

احتراماً اینجانب ج.م خوانده پرونده کلاسه ۹۹۰۸۹۷مطروحه در آن شعبه محترم جهت تشحیذ ذهن آن مقام ودفاع از حقوق خویش به شرح ذیل به عرض میرساند که خواهان محترم، پدر زن سابق اینجانب میباشد وبه دلیل اختلافات فیمابین بنده وهمسر سابقم اقدام به فاکتورهای ساختگی وطرح دادخواست های واهی نموده که در خصوص آن به استحضار عالی میرساند:

مطالبه-وجه-چک

۱_ در خصوص فاکتور استنادی خواهان به مورخ ۹۸/۸/۱،لازم به توضیح میباشد، بنده هیچگونه خریدی واطلاعی از فاکتور فوق‌الذکر نداشته و ندارم و در فاکتور استنادی به صورت واهی وکذب نام اینجانب ذکر گردیده است و همان طور که ملاحظه می شود هیچ امضایی از اینجانب نیز ذیل آن مشهود نمی باشد،نکته مهم اینکه تاریخ ذکر شده در فاکتورلوازم خانگی، مورخه ۹۸/۸/۱عنوان گردیده است،در حالی که در این تاریخ اینجانب اصلا در تهران حضور نداشته ام و جالب اینکه به همراه خانواده خود خواهان (همسر و پدر زن و مادر زن سابقم) در سفر شمال و مشهد به سر می‌بردیم و اساساً در تهران حضور نداشتم که قادر به مراجعه به این فروشگاه باشم که این خود نشان از فاکتور ساختگی خواهان بدون توجه به این مهم بوده است؛ همچنین برگه مرخصی اینجانب از محل کارم،( پیوست )که نشان دهنده این مهم است که بنده از تاریخ ۲۸ /۷ /۹۸ لغایت ۶/ ۸ /۹۸ دارای مرخصی استحقاقی بوده‌ام،همچنین نامه اقامت در ویلاهای شمال مختص شرکت (پیوست)نافی اظهارات ودادخواست واهی خواهان میباشد.بنده به اتفاق خواهان وخانواده اش از تاریخ ۹۸/۷/۲۸لغایت ۹۸/۸/۱ در شمال واز۹۸/۸/۱ لغایت۸/۴/ ۹۸ در هتل پیروزی مشهد اسکان داشتیم که حضور اینجانب به همراه خانواده خواهان در هتل ثبت گردیده و قابل استعلام از طرف دادگاه محترم میباشد؛فلذا اظهارات خواهان کاملاً کذب بوده و بنده هیچ مراجعتی به فروشگاه (رز) جهت خرید لوازم خانگی نداشتم و از این بابت هیچ مسئولیتی متوجه اینجانب نیست.
۲)در خصوص فاکتور دیگر استنادی خواهان مربوط به فروشگاه اسپرت محمد به عرض می رسانم،زمانی که دختر خواهان،خانم س.پ در عقد اینجانب بود، خودروی پژو موضوع فاکتور،در مالکیت ایشان بوده که پدر ایشان از من درخواست کرد که برای خرید لوازم جانبی خودرو فوق‌الذکر به فروشگاه اسپرت مراجعه و خدمات اسپرت خودرو فوق‌الذکر را بنده انجام دهم و بنده هم قبول کردم و خودرو را برای انجام اقدامات به فروشگاه بردم و در این فروشگاه هیچگونه حساب و کتابی مابین بنده و فروشنده انجام نشده و بنده هیچ فاکتوری از فروشگاه تحویل نگرفتم ،اینجانب این اقدامات رابرای خود خواهان انجام دادم وفقط وظیفه بردن وبازگرداندن خودرو متعلق به ایشان را داشتم،لیکن نام بنده به صورت واهی و ساختگی در فاکتور فوق، ذکر گردیده است که این مهم نیز قابل استعلام از فروشگاه مذکور می‌باشد،نکته قابل توجه اینکه خودروی پژو هیچگاه متعلق به اینجانب نبوده،بلکه متعلق به همسر سابق اینجانب می باشد و در تاریخ ذکر شده در فاکتور(۹۸/۷) خودرو متعلق به دختر خواهان بوده واین مورد قابل استعلام از پلیس راهور خواهد بودو از این بابت نیز هیچگونه مسئولیتی متوجه بنده نخواهد بود.
۳_همچنین در خصوص قرارداد آتلیه عکاسی صبا با مدیریت خانم ش.ا لازم به ذکر می باشدکه این قرارداد جهت عکاسی وفیلمرداری روز عقد بنده با همسر سابقم(دختر خواهان)بوده ومبلغ قرارداد فی مابین اینجانب و آتلیه عکاسی شش میلیون و سیصد هزار تومان بوده که مطابق با بند ۸ قرارداد(نوع قرارداد) مبلغ دومیلیون وپانصدهزارتومان آن را در ابتدا پرداخت نمودم و قرار بر این بوده که مابقی آن نیزبعد از تحویل پرداخت گردد که به علت بروز مشکلات خانوادگی مابین اینجانب و همسر سابقم،بنده مراجعه ای جهت تحویل عکس و فیلم ها به عکاسی نداشتم، چرا که مطابق با بند ۹ قرارداد شماره۰۱۶۵۱۹ عکاسی،صراحتاً ذکر گردیده که در صورت اختلاف فی مابین عروس و داماد می بایست کلیه فیلم و عکس ها معدوم گردد،واتفاقا ارتباطات فیمابین اینجانب و همسرم از تاریخ ۱۹/ ۱۰/ ۹۸ قطع گردیده،در این خصوص استعلام از مرکز مشاوره پرنیان واقع در خ. . ثابت کننده تشکیل جلسات مشاوره در آن مرکز در ماههای ۱۱ و۱۲ سال ۹۸ به دلیل اختلافات خانوادگی میباشد؛ متاسفانه همسر سابقم از این موضوع سوء استفاده نموده و بدون اطلاع بنده به عکاسی مراجعه و خواهان تحویل عکسها وفیلم ها شده، چرا که بر حسب بند ۹قرارداد شماره ۰۱۶۵۱۹صراحتاً ذکر گردیده که “در صورت اختلاف فی مابین عروس و داماد کلیه فیلم و عکس ها می بایست معدوم گردد “ولی متاسفانه چون در زمان تحویل فیلم و عکس ها اختلافات فی مابین بوده، قرارداد جداگانه با خانم ش.م منعقد وطی قرارداد شماره ۴۶۵۲۲( پیوست) خانم ش.م وپدرش مابقی هزینه ها را بدون اطلاع اینجانب پرداخته و فیلم و عکس ها را بدون حضور اینجانب تحویل گرفته اند،در حالی که همان‌طور که گفته شد،اساسا فیلم وعکس ها مطابق با بند۹ قرارداد عکاسی نباید تحویل ایشان میگردیده که وی با سونیت، خانم ش.ا مدیریت عکاسی را نیز از اختلافات فیمابین مطلع نمیکند،لذا با تخلف از شرط درج شده در قرارداد دادخواست مطرح شده فاقد وجاهت قانونی است،چرا که خانم ش.م همسر سابق بنده مابقی هزینه‌ها را پرداخت کرده تا بتواند عکس و فیلم ها را بدون حضور اینجانب دریافت نماید و از این بابت مسئولیتی متوجه اینجانب نمی‌باشد،وهمگی این موارد نیز قابل استعلام ازمدیریت عکاسی جهت اثبات حقانیت اینجانب میباشد.

نهایتا با عنایت به مطالب عنوان شده ۱_ عدم وجود هیچگونه امضایی در ذیل فاکتور وعدم حضور اینجانب در تهران در زمان تاریخ ذکر شده در فاکتور لوازم خانگی رز (قابل استعلام از هتل پیروزی مشهد)۲_ عدم وجود امضا من در ذیل فاکتور وعدم مالکیت اینجانب نسبت به خودرو پژو،موضوع فاکتوراسپرت محمد ومالکیت دختر خواهان نسبت به آن(قابل استعلام ازپلیس راهور)۳_ تحویل گرفتن عکس وفیلم های عقد توسط خواهان از عکاسی برخلاف بند۹ قرارداد استنادی وقابل استعلام از عکاسی ، هیچ مسئولیتی متوجه بنده نمیباشد،در نتیجه دادخواست مطروحه فاقد وجاهت قانونی وفاکتورهای استنادی ساختگی میباشد،فلذا از دادگاه محترم صدور رای بر بطلان دعوای مطروحه مورد استدعا می باشد.