مطالبه نفقه

نفقه زوجه به چه معناست؟

نفقه تمامی هزینه های زندگی عادی و روزمره زن مانند تهیه محل سکونت، لوازم زندگی، البسه، غذا و درمان را در برمی‌گیرد که از زمان نکاح دائم بر عهده زوج میباشد.زن می تواند شخصاً یا به کمک وکیل نفقه در اصفهان مطالبه نفقه نماید، و اقدام به الزام زوج به پرداخت نفقه گذشته و حال نماید، یا در صورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه، درخواست طلاق نماید. در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه تعریف شده است و ضمانت اجرای حقوقی آن را در مواد ۱۱۱۱ و ۱۱۲۹ همین قانون بیان شده است.

وکیل:09133702380

تلفن وکیل در اصفهان

نجمه قیاسوند دانش آموخته رشته حقوق قضایی و ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه خوراسگان اصفهان، وکیل پایه یک دادگستری از وکلای جوان،با انرژی و متعهد گروه وکلای مهر اصفهان می باشد که به صورت تمام وقت و هر زمان که نیاز باشد پی گیری پرونده های حقوقی شما را برعهده می گیردوتمامی مراحل پیشرفت پرونده در دادگستری را به صورت دقیق وکامل به اطلاع موکلین خود می رساندو همواره سعی بر این است که در کوتاه ترین زمان ممکن وبا اخذ حق الوکاله مناسب پرونده های شما را به نتیجه مثبت برساند.وی با تجربه وکالت در پرونده های حقوقی،کیفری و خانواده و…..افتخار خدمت گذاری به همشهریان اصفهانی خود را دارد.

نفقه اقارب
علاوه بر زوجه،پرداخت نفقه بر افراد واجب النفقه دیگر اعم از اولاد و پدرومادر که تحت تکفل باشند نیز واجب است.پرداخت نفقه اولاد برعهده پدر یا جد پدری است ودر صورت فقدان اینها،مادرمیبایست نفقه اولاد را پرداخت نماید.البته برعکی نفقه زوجه،صرفا نفقه آینده به اقارب پرداخت می‌شود واداری در خصوص نفقه گذشته خویش امکان طرح دعوی نخواهند داشت.

مقدم بودن نفقه زوجه باردیگر افراد واجب النفقه:

مطابق با ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی، در صورت وجود چند فرد واجب النفقه، پرداخت نفقه زوجه بر دیگران مقدم است. در صورتی که زوجه اقدام به ارائه دادخواست جهت مطالبه نفقه حال و گذشته خود نماید، نفقه زمان دادرسی نیز باید جزو نفقه زمان حال محسوب شود. البته بهتر است این گونه دعاوی توسط وکیل نفقه اصفهان مطرح شود. زیرا به طور معمول بهانه های زیادی برای امتناع از پرداخت نفقه توسط شوهر قابل ارائه است، اما با بهره گیری از وکیل پایه یک متخصص ودلسوز اصفهان در امور مطالبه نفقه حال و گذشته،امکان بیشتری برای اثبات حقانیت زن در برابر بهانه های مرد وجود دارد.

طلاق-توافقیطلاق-توافقی
اغفال-و-تهدیداغفال-و-تهدید
اعتراض-به-رأی-محکومیت-مبنی-برنگهداری-مشروبات-الکلیاعتراض-به-رأی-محکومیت-مبنی-برنگهداری-مشروبات-الکلی-