وکیل طلاق در اصفهان

رابطه زوجیت در نکاح دائم ممکن است بعد از برهه ای از زمان دچار آسیب های مختلفی گرددوبنا بردلایل گوناگون زوجین تصمیم بر انحلال این رابطه را داشته باشند. طلاق یکی از راه‌های انحلال رابطه زوجیت می باشد؛ همانطور که گفته شد، طلاق ویژه عقد دائم است و با اراده مرد صورت می‌گیرد.

طلاق-توافقی-(3)

طلاق-توافقی-(۳)

طلاق انواع مختلفی داردومطابق با ماده۱۱۴۳ قانون مدنی ایران طلاق یابائن است ویارجعی .طلاق رجعی طلاقی است که درزمان عده برای مرد حق رجوع به زن و ادامه رابطه زوجیت وجود دارد و درطلاق بائن در زمان عده برای مرد رجوع به زن و ادامه رابطه زوجیت امکان پذیر نمی باشد.ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی مواردی را که طلاق بائن است بیان کرده است. زمانی که طلاق قبل از نزدیکی و قبل از دخول واقع می شود و یا اینکه طلاق در زمانی وقوع پیدا کند که زن یائسه باشد طلاق بائن محسوب می‌شود.

تجدید نظر خواهی مبنی بر محکومیت بر ترک انفاق

تجدید نظر خواهی مبنی بر محکومیت بر ترک انفاق

همچنین مستندابه ماده فوق الذکر طلاق خلع و مبارات تا زمانی که زن رجوع به عوض نکرده باشد نیز باین محسوب می‌شود.طلاق خلع به این معنی است که در آن زن به واسطه کراهت و تنفری که از همسر خود دارد حاضر است مالی به او بدهد و درمقابل بخشش این مال همسرش او را طلاق دهد،این مال ممکن است عین مهریه، معادل مهریه، کمتر و یا بیشتر از مهریه باشد، در نتیجه در صورتی که زن از بخشش مال رجوع کند،طلاق از حالت بائن خارج می گردد و تبدیل به طلاق رجعی می‌شود و دوباره حق رجوع برای مردم به وجود خواهد آمد.طلاق مبارات هم طلاقی است که هر دو طرف به واسطه کراهت و تنفری که از یکدیگر داشته،ادامه زندگی مشترک برای هر دو غیر قابل تحمل باشد بخشش مال از هر دو طرف می باشد و بنابراین زن نمی تواند بیش از مهریه را ببخشد، زیرا کراهت دوطرفه است.

مطالبه نفقه

مطالبه نفقه

با توجه به ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل می‌آید طلاق بائن به شمار می آید، با این توضیح که در صورتی که مردی سه مرتبه با زنی ازدواج نماید به این معنی که بعد از اولین ازدواج خود او را طلاق دهد، مجدداً با همان زن ازدواج کند و دوباره زن را طلاق بدهد و برای بار سوم نیز همین ازدواج و طلاق تکرار گردد سومین طلاق، طلاق بائن محسوب می‌شود و دیگر امکان رجوع و یا ازدواج با آن زن وجود نخواهد داشت و به اصطلاح حقوقی زن و مرد بر هم حرام می شوند و مرد در صورتی می‌تواند با همان زن ازدواج کند که زن با مرد دیگری ازدواج کند و با او رابطه زناشویی نیز برقرار کند و بعد از طلاق گرفتن از او با همسر اول خود ازدواج کند به عبارت دیگر حلال شدن زن و مرد به یکدیگر نیازمند محل می باشد،خارج از مواردی که در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی ذکر گردیده است.اگر شرایطی در زندگی مشترک برای زن به وجود بیاید که ادامه زندگی مشترک برای وی غیر قابل تحمل گردد و به اصطلاح حقوقی زن دچار عسر و حرج و سختی و مشقت گردد به استناد بندهای ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید و از همسر خود مستند با حکم دادگاه طلاق بگیرد، که این نوع طلاق نیز طلاق بائن به حساب می‌آید و امکان رجوع برای مرد وجود نخواهد داشت.مطابق با ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی زمانی که ترک زندگی خانوادگی توسط مرد حداقل به مدت شش ماه پشت سرهم و یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه باشد .

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر

همچنین اعتیاد به مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی آسیب وارد می کند ،محکومیت قطعی زوج به ۵سال یا بیشتر و یا ضرب و شتم و یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن غیر قابل تحمل باشد، بیماری های صعب العلاج روانی و یا هر عارضه صعب‌العلاج و دیگری که زندگی مشترک را مختل کند از موارد عسر حرج به شمار می آید. البته مواردی که در قانون به عنوان عسروحرج گفته شده به صورت تمثیلی به کار برده شده است و اگر زن به دلایل غیر از موارد موارد بیان شده در قانون در عسر و حرج و سختی باشد می‌تواند با اثبات آن در دادگاه درخواست طلاق کند.