وکیل چک در اصفهان
همانطور که در نوشته های قبلی هم توضیح داده شده است.معمولا وکلا اصفهان ویا وکلای ه یک از شهرهای کشورمان به صورت تخصصی در زمینه های گوناگون فعالیت می کنند. چک سند لازم الاجرایی است که وکیل چک در اصفهان می تواند از طریق طرح دعوای کیفری خواستار مطالبه وجه آن و یامجازات صادر کننده چک بی محل شود.قانونگذار به خاطر اهمیت چک، راهکار تعقیب کیفری را علاوه بر راهکارهای حقوقی واجرای ثبت جهت وصول وجه چک در نظر گرفته است.

مطالبه-وجه-چک-(3)

مطالبه-وجه-چک-(۳)

وکیل چک در اصفهان در صورتی می تواند اقدام به شکایت کیفری نماید که چک خصوصیات کیفری لازم مطابق با قانون صدور چک را داشته باشد،اولاً باید به روز باشد، نه وعده دار،به این معنی که تاریخ صدور چک وسررسید آن در عمل یکی باشد.ماده ۱۱ قانون صدور چک برای استفاده از راهکارهای کیفری شرایطی مقرر کرده است.اینکه دارنده چک ظرف ۶ ماه اقدام به گرفتن گواهی عدم پرداخت و ظرف شش ماه بعد از برگشت زدن چک اقدام به طرح دعوای کیفری نمایدو یا اینکه چک را بعد از برگشت زدن و یا شکایت به شخص دیگری انتقال نداده باشدو موارد دیگری که در قسمت مقالات این سایت به تفصیل توضیح داده شده است.بهترین وکیل چک در اصفهان در خصوص اقدام در خصوص چک از طریق حقوقی با طرح دادخواست به دادگاه حقوقی ویاشورای حل اختلاف با توجه به مبلغ چک،مطالبه و رسیدگی در این خصوص رااز دادگاه می خواهد، البته با توجه به قانون جدید صدور چک در خصوص چک های صیاد نیاز به طرح دعوا نیست و وکیل چک در اصفهان می تواند مستقیماً از دادگاه خواستار صدور اجراییه شود و در این مورد نیازی در رسیدگی وتشکیل جلسه دادگاه نیست.

مطالبه-وجه-چک-(3)

مطالبه-وجه-چک-(۳)

یکی دیگر از راه‌های وصول وجه چک توسط وکیل چک در اصفهان، وصول آن از طریق اجرای ثبت می باشد، وکیل چک می بایست گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا را صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضاء صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.امیدواریم بتوانیم در سایت گروه وکلای اصفهان بهترین وکیل چک در اصفهان برای مطالبه وجه چک های شما معرفی کنیم.