نفقه چیست؟

نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا،لباس،دارو ودرمان که از زمان عقد دائم بر عهده زوج می باشد. (ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی)

شرایط پرداخت نفقه:

به محض اینکه عقد ازدواج صورت گرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز نمودند شوهر مکلف به پرداخت نفقه است؛البته زوجه در صورتی مستحق نفقه است که از همسر خود تمکین کند. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان می کند:( هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود)

مطالبه نفقه

مطالبه نفقه

میزان نفقه زن چقدر است؟

در قانون میزان مشخصی برای نفقه مشخص نشده است؛ همانطور که اشاره شد،ملاک تعیین نفقه و نیازهای زوجه و شأن اوست که در شرایط زمانی و مکانی مختلف، میزان نفقه متغیر خواهد بود.
کارشناس رسمی دادگستری تحصیلات، شغل ،شان اجتماعی وشرایطی از این قبیل را در تعیین میزان نفقه دخیل دانسته و بر اساس آن اقدام به تعیین نفقه می نماید، پس بر این اساس اگر زنی برای مطالبه نفقه به دادگاه مراجعه کند،محاکم خانواده برای تعیین مقدار نفقه زن از کارشناس استفاده می کنند و کارشناس رسمی دادگستری با تماس با زوجین و تحقیق در خصوص شرایط آنها میزان نفقه را تعیین می کنند وپس از ابلاغ نظریه کارشناس،طرفی که اعتراض دارد ظرف مدت ۷ روز نسبت به آن با ذکر دلایل اعتراض می‌کند و دادگاه برای بررسی مجدد میزان نفقه،می تواند نظر هیئت سه نفره کارشناسان رسمی نفقه را جویا شود. بر طبق ماده ۱۱۱۵قانون مدنی اگر زن بتواند ثابت کند، زندگی مشترک او با شوهر ضرر مالی،شرافتی یا بدنی به همراه دارد، دادگاه او را محکوم به تمکین خواهد کرد که در این صورت تمکین نکردن باعث از بین رفتن نفقه نمی شود.

ترک منزل از سوی زوجه و عدم تعلق نفقه:

زوج وظیفه دارد که در حد توانش منزلی مستقل و متناسب با شئونات زوجه فراهم نماید، حال اگر این منزل از نظر شئونات اجتماعی مناسب حال زن باشد،ولی به سر بردن در آن منزل باعث شود که احتمال ضرر و زیان شرافتی و بدنی (آزار و اذیت) زوجه برود، خروج از منزل نشوز و عدم اطاعت محسوب نمی‌گردد و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق خواهد گرفت. ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی( زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شود)
ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی( اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مال یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده تعیین کند و در صورت ثبوط ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و تا زمانی که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود )

مطالبه نفقه

مطالبه نفقه

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه:

در صورتی که زوج از پرداخت نفقه به زن استنکاف نمایند،زن می‌تواند شخصاً و یا با راهنمایی و توسط وکیل دادگستری هم شکایت کیفری و هم دادخواست حقوقی نماید. در این مورد زوجه میتواند با مراجعه به وکلای خانم در محل زندگی خودو در اصفهان با مراجعه به وکیل خانم در اصفهان و با دریافت مشاوره و دادخواست مطالبه نفقه از طریق دفاتر خدمات قضایی اصفهان، موفق به دریافت نفقه خود شود.

ویژگی های نفقه زن:

۱-اگرکسی توانایی مالی نداشته باشد ولی می بایست هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود نفقه پرداخت کند زن بر دیگران مقدم خواهد بود.ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی در این خصوص بیان می‌دارد:در صورت بودن زن و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر،زن مقدم بر سایرین خواهد بود .
-۲ زن می تواند نفقه زمان گذشته خود را مطالبه نماید و برای وصول آن اقامه دعوا کند، در حالی که اقارب فقط نسبت به آتیه (آینده )می توانند مطالبه نفقه نمایند( ماده۱۲۰۶ قانون مدنی)
۳-زن اگر ثروتمند باشد و تمکن مالی داشته باشد هم باز می تواند از شوهرش تقاضای نفقه کند و نفقه وی مشروط به فقر و یا تمکین شوهر خود نیست.

مجازت ترک انفاق:

از آنجاییکه نپرداختن نفقه در قانون جرم محسوب می شود زن می تواند با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب وتقدیم شکواییه تعقیب جزایی شوهر خود را بخواهد که در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم می‌شود .ماده۵۸ قانون حمایت از خانواده در این خصوص بیان می‌کند: هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم میشود .تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.