وکیل برای سفته

/
در خصوص مشاوره حقوقی مطالبه وجه سفته در ابتدا ویژگی های سفته بیان می‌شود.سفته جزء اسناد تجاری محسوب می شودو از ویژگی های اسناد تجاری برخوردار می‌باشد.

دعاوی خلع ید

/
دفاع از خوانده ی دعوای خلع یددر دعاوی خلع ید همیشه حق با خواهان این دعوی نیست بلکه در برخی مواقع،خوانده که طرف دعوای خلع ید است در دفتر ثبت املاک فاقد مالکیت رسمی بوده اما در عین حال به موجب روابط حقوقی وقرارداد عادی با مالک یا مالکین ثبتی در واقع مالک ملک مورد تصرف می باشد اما به گونه غیر ثبتی به طور مثال از طریق معامله بیع یا صلح ثبت نشده مالک است،

الزام به تنظیم سند رسمی

/
نجمه قیاوسند وکیل پایه یک دادگستری

وکیل برای پرونده جعل اسناد

/
وکیل پایه یک دادگستری در خصوص جعل می نویسد
اعتراض-به-رأی-محکومیت-مبنی-برنگهداری-مشروبات-الکلی-اعتراض-به-رأی-محکومیت-مبنی-برنگهداری-مشروبات-الکلی-

وکیل برای حمل ونگهداری مشروبات الکلی

/
وکیل خوب در اصفهان برای اعتراض به حکم شرب خمر

وکیل برای فروش مال غیر در اصفهان

/
وکیل برای مشاوره و فروش مال غیر

وکیل برای خیانت در اصفهان

/
وکیل برای رابطه نامشروع در اصفهان
مطالبه نفقهمطالبه نفقه

وکیل برای نفقه در اصفهان

/
ما برای مطالبه نفقه شما در کنار شما هستیم

وکیل برای طلاق توافقی اصفهان

/
ما به شما کمک می کنیم تا بهتر از حقوق خود دفاع کنید
مطالبه نفقهمطالبه نفقه

وکیل نفقه در اصفهان

/
اطلاعات در مورد نفقه
نجمه قیاسوندنجمه قیاسوند

وکیل خوب در اصفهان

/
وکیل خوب در اصفهان را چگونه پیدا کنیم
حقوق پزشکیحقوق پزشکی

جرائم پزشکی

/
وکیل برای دعاوی پزشکی یا تقصیرات دکتر در عمل جراحی

وکیل مهریه در اصفهان

/
وکیل مهریه در اصفهان خانم نجمه قیاوسند وکیل پایه دادگستری
طلاق-توافقیطلاق-توافقی

وکیل طلاق در اصفهان

/
وکیل طلاق در اصفهان خانم قیاسوند وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
مطالبه-وجه-چکمطالبه-وجه-چک

وکیل چک و سفته

/
وکیل برای وصول چک مطالبه چک

وکیل خانواده

/
دعاوی خانوادگی کلیه دعاوی که در صلاحیت دادگاه خانواده مستندا به قانون حمایت خانواده را شامل می شود
شرکتشرکت

وکیل جرایم رایانه ای و ساییری

/
با توجه به ظهور شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و اینترنت جرایم فضای مجازی به رشته حقوق وارد شده است