نمونه اظهارنامه الزام خریداربه فک پلاک وانتقال سندخودرو
اظهارکننده: آقای حسین مسکولی فرزند . ‌.‌.‌.‌.‌..به نشانی. . . . .
مخاطب: آقای علی جدیدی فرزند .. . . . .به نشانی. . . . .
مخاطب محترم جناب آقای ع پ موارد زیر مستنداً به ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی به شما اخطار می گردد:
همانطور که مستحضر هستید جنابعالی در مورخ. . . . خودرو سواری سورن مدل. . . به شماره انتظامی. . . . .به مبلغ۱۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال را از اینجانب خریداری نموده اید.لیکن صرفا مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال از ثمن معامله را پرداخت نموده و علی رغم مراجعات مکرر و گذشت زمان و درخواست اینجانب تاکنون هیچ اقدامی جهت پرداخت مابقی ثمن و همچنین جهت انتقال سند و فک پلاک خودرو از طرف شما صورت نگرفته است؛لذا مطابق با این اظهارنامه به شما اخطار می گردد از زمان ابلاغ این اظهارنامه ۷۲ ساعت فرصت خواهید داشت تا نسبت به پرداخت مابقی ثمن وانتقال سند خودروی مذکور در دفترخانه اسناد رسمی شماره. . . به نشانی. . . اقدام نمایید؛در غیر این صورت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی در خصوص مطالبه ثمن به نرخ روز اقدامات مقتضی صورت خواهد گرفت.
الزام-به-انتقال-سند-موتور-(2)

الزام-به-انتقال-سند-موتور-(۲)