تغییر غیرمجاز کاربری اراضیتغییر غیرمجاز کاربری اراضی

شکایت از شهرداری مطالبه خسارت و غرامت

/
مطالبه خسارت و غرامت
طلاق-توافقیطلاق-توافقی

تقاضای ثبت واقعه ازدواج

/
چطور تقاای ثبت واقعه ازدواج کنیم
وکالت در اصفهانوکالت در اصفهان

اعتراض به محکومیت به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

/
اعتراض به محکومیت به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
اغفال-و-تهدیداغفال-و-تهدید

اعتراض به رأی برائت مبنی بر قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات ایمنی

/
نمونه پرونده اعتراض به رأی برائت مبنی بر قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات ایمنی
اعتراض-به-رأی-محکومیت-مبنی-برنگهداری-مشروبات-الکلیاعتراض-به-رأی-محکومیت-مبنی-برنگهداری-مشروبات-الکلی-

اعتراض به رأی محکومیت مبنی برنگهداری مشروبات الکلی

/
نمونه پرونده اعتراض به رأی محکومیت مبنی برنگهداری مشروبات الکلی
تغییر غیرمجاز کاربری اراضیتغییر غیرمجاز کاربری اراضی

اثبات ماکیت و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از حکم خلع ید

/
نمونه پرونده اثبات ماکیت و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از حکم خلع ید
تجدید نظر خواهی مبنی بر محکومیت بر ترک انفاقتجدید نظر خواهی مبنی بر محکومیت بر ترک انفاق

نمونه پرونده رابطه نامشروع

/
نمونه پرونده رابطه نامشروع
فسخ قراردادفسخ قرارداد

فسخ قرارداد

/
نمونه یک پرونده فسخ قرارداد در اصفهان
ضرب-و-جرح

ایراد جرح با چاقوی بزرگ( قمه)چاقوکشی

/
نمونه پرونده چاقو کشی و دعوا ایراد جرح با چاقوی بزرگ( قمه)
مطالبه-وجه-چکمطالبه-وجه-چک

استرداد مال منقول و مطالبه خسارت دادرسی

/
نمونه پرونده استرداد مال منقول و مطالبه خسارت دادرسی
وکلای مهروکلای مهر

رشوه دریافت و اخذ وجه بر خلاف مقررات

/
نمونه پرونده ارتشا و رشوه و یادریافت و اخذ وجه بر خلاف مقررات
طلاق-توافقیطلاق-توافقی

صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

/
صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج یا طلاق توافقی
وکلای مهروکلای مهر

فروش مال غیر

/
نمونه پرونده وکیل برای پرونده فروش مال غیر در اصفهان
جرایم-پزشکیesfajanlaw.ir

نمونه لایحه قصور پزشکی-زایمان و سقط

/
نمونه لایحه قصور پزشکی-زایمان و سقط
دادگاه

نمونه دادخواست مطالبه خسارت وارده به خودرو

/
نمونه یک دادخواست مطالبه خسارت وارده به خودرو که در اصفهان اتفاق افتاده است
سایبری
/
خلع یدخلع ید

رفع تصرف عدوانی

/
پرونده رفع تصرف عدوانی و رای دادگاه
ضرب-و-جرح
/
مجازات شرب خمر چیست-نمونه پرونده
الزام به تنظیم سندالزام به تنظیم سند

الزام به انتقال سند رسمی ملک و خسارت تأخیر تعهد

/
الزام به انتقال سند رسمی ملک و خسارت تأخیر تعهد
اغفال-و-تهدیداغفال-و-تهدید

اخلال در نظام اقتصادی کشور و مهربرداری در سیستم هرمی

/
نمونه پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و مهربرداری در سیستم هرمی
کلاهبرداریکلاهبرداری

اعتراض به آگهی طبقه بندی بستانکاران

/
وکیل برای اعتراض به آگهی طبقه بندی بستانکاران
ضرب-و-جرح

خیانت درامانت

/
خیانت درامانت
طلاق-توافقیطلاق-توافقی

تجویز ازدواج مجدد

/
تجویز ازدواج مجدد
ضرب-و-جرح
تقاضای صدور حکم تخلیه  مورد اجاره و مطالبه اجور معوقهتقاضای صدور حکم تخلیه  مورد اجاره و مطالبه اجور معوقه

تقاضای تخلیه ملک به لحاظ تغییر شغل

/
تقاضای تخلیه ملک به لحاظ تغییر شغل
حجرحجر
/
وکیل متقابل.سلب آسایش و توهین به اشخاص عادی
الزام-به-انتقال-سند-موتورالزام-به-انتقال-سند-موتور

فک پلاک خودرو

/
برای فک پلاک خودرو چه کار کنیم
تقاضای صدور حکم تخلیه  مورد اجاره و مطالبه اجور معوقهتقاضای صدور حکم تخلیه  مورد اجاره و مطالبه اجور معوقه

تقاضای تخلیه ملک به لحاظ تغییر شغل

/
نمونه یک پرونده برای تقاضای تخلیه ملک به لحاظ تغییر شغل
ضرب-و-جرح

شکایت متقابل،سلب آسایش و توهین به اشخاص عادی

/
پرونده شکایت متقابل،سلب آسایش و توهین به اشخاص عادی
دادگاه

فک پلاک خودرو

/
فک پلاک خودرو
سایبری

مزاحمت تلفنی و شروع به سرقت توأم با آزار

/
وکیل مزاحمت تلفنی و شروع به سرقت توأم با آزار -این یک نمونه پرونده
اغفال-و-تهدیداغفال-و-تهدید

تمرد نسبت به مأمورین دولتی

/
گروه وکلای مهر اصفهان وکیل برای تمرد از مأمورین دولتی یا نظامی در اصفهان برای پرونده های مختلف
استرداد-جهیزیهاسترداد-جهیزیه

اعتراض ثالث اجرایی نسبت به تو قیف اموال

/
اعتراض ثالث اجرایی نسبت به تو قیف اموال
طلاق-توافقیطلاق-توافقی

دستور موقت مبنی بر ملاقات فرزند

/
وکیل خوب برای دستور موقت مبنی بر ملاقات فرزند بمنی بر طلاق
اغفال-و-تهدیداغفال-و-تهدید

جعل و استفاده از سند مجعول

/
وکیل برای جعل و استفاده از سند مجعول در اصفهان
رفع مزاحمترفع مزاحمت

تصادف (صدمه بدنی غیر عمدی)

/
نمونه پرونده قضایی تصادف (صدمه بدنی غیر عمدی)
مطالبه-وجه-چکمطالبه-وجه-چک

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

/
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی برای مطالبه چک
سرقت-موجب-تعزیرسرقت-موجب-تعزیر
اجرای-قرار-تامین-خواستهاجرای-قرار-تامین-خواسته

اجرای قرا تامین خواسته

/
 شعبه -- اجرای احکام مدنیموضوع:اجرای قرا تامین خواستهخواهان:اب…
مطالبه-وجه-چکمطالبه-وجه-چک

اجرای حکم محکومیت به پرداخت وجه چک

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
مطالبه-وجه-چکمطالبه-وجه-چک

اجرای حکم محکومیت به پرداخت بابت صدور چک بلا محل

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
اجرای-قرار-تامین-خواستهاجرای-قرار-تامین-خواسته

اجرای قرار تامین خواسته

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
تغییر غیرمجاز کاربری اراضیتغییر غیرمجاز کاربری اراضی

تغییر غیرمجاز کاربری اراضی

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
مزاحمت،-قدرت‌نمایی،توهین-مزاحمت،-قدرت‌نمایی،توهین-

مزاحمت، قدرت‌نمایی،توهین

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
سرقت-موجب-تعزیرسرقت-موجب-تعزیر

سرقت موجب تعزیر

/
 شعبه اول احکام کیفری موضوع: سرقت موجب تعزیر&n…
وکلای مهروکلای مهر

نقض ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
مطالبه-مهریهمطالبه-مهریه

مطالبه مهریه

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
طلاق-توافقیطلاق-توافقی

طلاق توافقی

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
صدور-حکم-حجرصدور-حکم-حجر

صدور حکم حجر

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
طلاق-توافقیطلاق-توافقی

طلاق به درخواست زوجه

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
وکلای مهروکلای مهر

اعتراض ثالث اجرایی

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
الزام-به-انتقال-سند-موتورالزام-به-انتقال-سند-موتور

الزام به انتقال سند رسمی موتور سیکلت

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
مطالبه-وجه-چکمطالبه-وجه-چک

مطالبه وجه چک

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
تقاضای صدور حکم تخلیه  مورد اجاره و مطالبه اجور معوقهتقاضای صدور حکم تخلیه  مورد اجاره و مطالبه اجور معوقه

تقاضای صدور حکم تخلیه  مورد اجاره و مطالبه اجور معوقه

/
گزراش شماره 21 شعبه شورای حل اختلافموضوع:تقاضای صدور حکم تخلیه  مورد اجاره و مطالبه اج…
مطالبه نفقهمطالبه نفقه

مطالبه نفقه

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
استرداد-جهیزیهاسترداد-جهیزیه

استرداد جهیزیه

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
الزام به تنظیم سندالزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند رسمی

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
ضرب-و-جرح

خلع ید

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
رفع مزاحمترفع مزاحمت

رفع مزاحمت

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
فسخ قراردادفسخ قرارداد

تایید فسخ

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
اعتراض-به-رأی-محکومیت-مبنی-برنگهداری-مشروبات-الکلی-اعتراض-به-رأی-محکومیت-مبنی-برنگهداری-مشروبات-الکلی-

تجدیدنظر خواهی: اعتراض به رأی محکومیت مبنی برنگهداری مشروبات الکلی

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
تجدید نظر خواهی مبنی بر محکومیت بر ترک انفاقتجدید نظر خواهی مبنی بر محکومیت بر ترک انفاق

تجدید نظر خواهی مبنی بر محکومیت بر ترک انفاق

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
مجازات حمل و نگهداری مواد مخدرمجازات حمل و نگهداری مواد مخدر

حمل و نگهداری ۱۲ گرم هروئین و70/ 3گرم شیشه

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
مجازات حمل و نگهداری مواد مخدرمجازات حمل و نگهداری مواد مخدر

حمل ونگهداری هرویین وشیشه

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
مجازات حمل و نگهداری مواد مخدرمجازات حمل و نگهداری مواد مخدر

مجازات نگهداری شیشه

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
مجازات حمل و نگهداری مواد مخدرمجازات حمل و نگهداری مواد مخدر

حمل و نگهداری مواد مخدر

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
کلاهبرداریکلاهبرداری

تحصیل مال ازطریق نامشروع،کلاهبرداری اغفال و تهدید

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
تغییر غیرمجاز کاربری اراضیتغییر غیرمجاز کاربری اراضی

تغییر غیرمجاز کاربری اراضی

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
سوءاستفاده-از-سفید-امضاسوءاستفاده-از-سفید-امضا

سوءاستفاده از سفید امضا

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
اعتراض-به-رأی-محکومیت-مبنی-برنگهداری-مشروبات-الکلی-اعتراض-به-رأی-محکومیت-مبنی-برنگهداری-مشروبات-الکلی-

شرب خمر

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
ضرب-و-جرح

ضرب و جرح و فحاشی

/
 گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمن…
سقط-جنینسقط-جنین

سقط جنین

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
کلاهبرداریکلاهبرداری

تحصیل مال ازطریق نامشروع و کلاهبرداری

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …
ضرب-و-جرح

ضرب و جرح عمدی

/
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم …